Vad är RUT och ROT?

  • Rutavdraget gäller hushållsnära tjänster som till exempel städning, reparation av vitvaror och trädgårdsjobb. Du får göra rutavdrag på 25 000 kronor per person och år och avdraget är 50 procent av arbetskostnaden. Personer över 65 år får göra rutavdrag på 50 000 kronor om året.

  • Rotavdraget gäller reparation, underhåll eller om- och tillbyggnad av din bostad. För att kunna göra rotavdrag måste du bo i, samt äga din bostad. Avdraget för rotarbete får vara max 30 procent av arbetskostnaden. Om ni är två personer, som äger bostaden/fritidshuset gemensamt kan varje person få en skattereduktion med max 50 000 kr, dvs tillsammans max 100 000 kr per år

 

Du ansöker inte själv om rot- eller rutavdraget. Collins solutions drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig.

Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år.

Nya regler RUT avdrag 

När du ska flytta. Från den 1 augusti 2016 får du göra rutavdrag för flytt av bohag mellan bostäder, till och från magasinering (som ett led i en flytt), packning och uppackning, lastning, lossning eller annat iordningställande för transport samt arbetstiden för transporten.

Fler trädgårdstjänster. Redan tidigare gick det att göra rutavdrag för enklare trädgårdsarbeten. Från och med den 1 augusti 2016 kan du även göra rutavdrag för följande: Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar. Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning. Kompostering och ihopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling. Samt återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Kom ihåg att det bara är själva arbetet du får göra avdrag för. Material, utrustning och resor ingår inte i avdraget. Därför utför vi en faktura där arbetskostnaden ligger separat från övriga kostnader.